IFM International Fisheries Management

SVF-3554 A Social Science Perspective on Fisheries Management and Development

MaReMa > IFM > Lecturing > SVF-3554

Aim


Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan samfunnsvitenskapene (i første rekke sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi) ser på fiskeriforvaltning og fiskeriutvikling.

Course description


Emnet fokuserer på management og hvordan ulike deltakere (stakeholders) opererer innen forskjellig institusjoner. Med utgangspunkt i allmenningens tragedie og erfaringene gjennom mer enn 50 års fiskeriutvikling og forvaltning, drøftes hva som gikk galt med marin ressursforvaltning, og hva som i dag sees som mulige løsninger (co-management, precautionary approach, ecosystem management, etc). Videre legges det spesiell vekt på kvinners rolle i fiskeriforvaltning og teknologiens betydning. Endelig belyses hvordan moderne fiskeriforvaltning må forholde seg til ulike mål.

Syllabus


Pensum vil bli definert på et seinere tidspunkt.

Course topics:

  • ....

IFM courses this term:

Course data

Code: SVF-3554
Name: A social science perspective on fisheries management and development
Credits: 10 ECTS
Prerequisites: SVF-Online
Period: First term
Exam: Presentasjon av fiskeriprofiler (skriftlig hjemmeoppgave)
Grading: ECTS
Language: English
Lectures: 30
Seminars: 14
Coordinator: Bjørn Hersoug
Department: ISAM